Controleer of u in aanmerking komt voor een hypotheek.

Na het waarheidsgetrouw invullen van alle onderstaande gegevens krijgt u automatisch een indicatie of u in aanmerking kan komen voor een hypothecair krediet.
Ook als u een negatieve indicatie kijgt, kan het nog steeds mogelijk zijn om toch in aanmerking te komen voor een hypothecair krediet. U laat daarom best een correct emailadres of telefoon/GSM nummer achter. Wij contacteren u geheel vrijblijvend voor een afspraak om dit verder te analyseren.
Let wel op !! Deze analyse is louter indicatief en houdt geen enkele waarborg tot acceptatie van de lening.

Persoon 1
Persoon 2
Partner
 
Naam
Voornaam
Geslacht
Roker / Niet Roker
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum
Huisbankier
Beroep
   
 
Netto maandloon *
Werkloosheidsuitkering *
Invaliditeitsuitkering *
Huurinkomsten *
Belastingplichtig

   
Totale maandlast alle
lopende leningen *
Melding Nationale Bank / BKR
   
Aankoopprijs van de woning *
Registratierechten
Verbouwwerken *
Inbreng eigen middelen *
Gewenste looptijd in jaren
Emailadres
Telefoon / GSM
Controle CAPTCHA Image
 

* Enkel getallen toegelaten. Vb: 3200.45