Privacy policy

De wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens verschaft een recht van toegang aan de personen over wie gegevens worden verzameld met het oog geautomatiseerde of manuele verwerking daarvan. De verzamelde gegevens die op u betrekking hebben, kunnen worden gebruikt met het volgende doel : uitgifte en beheer van de contracten; alle contacten met commerciële doeleinden.

De europese wet voor algemene verordening gegevensbescherming laat iedere gebruiker toe een aanvraag in te dienen voor de verwijdering van zijn/haar gegevens. Via deze link kan u een aanvraag tot verwijdering van uw gegevens indienen. We behandelen uw aanvraag zo spoedig mogelijk.
Verwijder mijn gegevens